MŮRY A MOTÝLI – 3. 4. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Publikováno
Téma: MŮRY A MOTÝLI
Motivace:Prohlížení encyklopedií, seřazování vývoje motýla
Technika:  Odkrývací rezerváž.
Dílčí cíle:Seznámení s novou technikou
Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Lucák M., Svačinová J., Komanec M., Gmitter M., Procházka M.

Fotogalerie