NA LOUCE (24. 5. 2021)

Výtvarný kroužek 2020/21
Téma: NA LOUCE
Motivace: Pozorování louky při pobytu venku. Sběr několika lučních rostlin.  
Technika:   Kresba do xerox kopie.
Dílčí cíle: Naučit se kreslit zvířecí figuru. Seznámit sea umět používat aplikaci Chatter Kid
Přítomni: Miškovská M. Alounek M. Vávrová E. Šmídová R. Parma Z. Vávra P.