OSVĚŽUJÍCÍ LETNÍ POCHOUTKA – 10. 6. 2024

Výtvarný kroužek 2023/24
Téma: OSVĚŽUJÍCÍ LETNÍ POCHOUTKA
Motivace: Asociační kruh: Když se řekne léto, tak mě napadne…
Technika:   Kresba voskovým pastelem.
Dílčí cíl: Obsáhnout celou plochu papíru. Nakreslit detaily obličeje.
Přítomni: Paumerová V. Bárta T. Mašková A. Jůzková E. Lucáková A.