PROJEKT PÍSMENKOVÁNÍ 3.část – 26. 9. 2018

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: PROJEKT PÍSMENKOVÁNÍ 3.část
Motivace:Naše jména.
Technika:  „Kaligrafie“ 🙂
Dílčí cíle:Umět napsat krasopisně své jméno velkým tiskacím písmem.Zapamatovat si posloupnost písmen.
Přítomni:Lucák M, .Svačinová J., Gmitter M., Egerová V., Procházka M., Šindelářová B., Komanec M., Jůzková A.

Fotogalerie