ŘEČTÍ BOHOVÉ – 17. 2. 2020

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: ŘEČTÍ BOHOVÉ
Motivace:. Prohlížení obrázků řeckých bohů. Děti hádají zaměření boha. Rozhovor: Co bůh dokázal, uměl?
Technika:   Velkoformátová malba.
Dílčí cíle: Obsáhnout celou plochu papíru.
Přítomni: Knap J. Komanec M. Šindelářová B. Bauerová L.