STAROVĚKÉ AMFORY – 24. 2. 2020

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: STAROVĚKÉ AMFORY
Motivace:. Prohlížení obrázků starověkých hliněných nádob a jejich zdobení.
Technika:   Odkrývací rezerváž.
Dílčí cíle: Seznámit se s novou technikou
Přítomni: Knap J. Komanec M. Šindelářová B. Bauerová L. Egerová V. Bodi J. Fait V.