STAROVĚKÉ CHRÁMY – 9. 3. 2020

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: STAROVĚKÉ CHRÁMY
Motivace: Obrázky starověkých řeckých sloupů.
Technika:   Modelování.
Dílčí cíle: Umět vymodelovat váleček, kouli.
Přítomni: Knap J. Komanec M. Šindelářová B. Bauerová L. Egerová V. Bodi J. Fait V.