Lidské tělo (1. 3. – 5. 3. 2021)

Distanční výuka
1. Zaměřit se na procvičení částí lidského těla (především znát pojmy: koleno, loket, kotník, zápěstí,..). Seznámit děti s kostrou lidského těla (pojmy: lebka, páteř, pánev, žebra,..). Znát existenci některých vnitřních orgánů ( pojmy: srdce, mozek, plíce, žaludek,…). Umět pojmenovat části obličeje (pojmy: obočí, řasy,…)

Pracovní listy nemusíte dělat všechny, vyberte si. Vaše dítě znáte nejlépe. Udělejte to, co vaše dítě potřebuje nejvíce procvičit.

Hra na lepidlo: Vybereme nějaký kus nábytku – dveře, skříň, venku – strom, říkáme dítěti části lidského těla, kterou se k nábytku přilepí. Např. koleno se přilepilo ke skříni, ucho se přilepilo ke stolu, nebo palec se přilepil k patě, atd. Hravou formou procvičujeme části těla.

Části těla můžeme procvičit i písničkou:

kostra

kostra2

obličej

orgány

2. Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky

dolní oblouk – grafomotorika

ruka – najdi ruku a vybarvi ji

vlasy – rozstříhej

3. Přečtenářská a předmatematická gramotnost

růst – rozstříhej a seřaď obrázky zleva doprava dle časové posoupnosti

kamarádi