VÁNOČNÍ STROMEČEK – 9. 12. 2019

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: VÁNOČNÍ STOMEČEK
Motivace: Procvičování geom. tvaru – trojúhelník.
Technika:   Lepení netradičního materiálu.
Dílčí cíle: Seznámit děti s různým výtvarným materiálem
Přítomni: Knap J. Šindelářová B. Fait V. Komanec M. Bauerová L.