VĚSTONICKÁ VENUŠE – 3. 2. 2020

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: VĚSTONICKÁ VENUŠE
Motivace: Rozhovor na téma Pravěk – opakování, shlédnutí videoprojekce Věstonická venuše.
Technika:   Modelování z keramické hlíny.
Dílčí cíle: Seznámení s vlastnostmi keramické hlíny.
Přítomni: Knap J. Fait V. Komanec M. Egerová V.