VITRÁŽOVÁ OKNA – 19. 10. 2020

Výtvarný kroužek 2020/21
Téma: VITRÁŽOVÁ OKNA
Motivace: Prohlížení obrázků vitrážových oken, rozhovor – Co je všechno ze skla? Jaké je sklo? Dívání se přes barevná skla.
Technika:   Malba akrylovou barvou a suchým pastelem.
Dílčí cíle: Seznámit se s vlastnostmi suchého pastelu, udržovat čistotu výkresu.
Přítomni: Alounek M. Zdvořáková A. Šmídová R. Vávra P. Vávrová E.