VODA JE ŽIVOT – 23. 11. 2020

Výtvarný kroužek 2020/21
Téma: VODA JE ŽIVOT
Motivace: Rozhovor, diskuse – Jak by vypadal svět bez vody?
Technika:   Libovolná
Dílčí cíle: Účast ve výtvarné soutěži, malba na zadané téma.
Přítomni: Alounek M. Zdvořáková A. Vávra P. Parma Z. Miškovská M. Kramerová E. Šmídová R.