VODA V ZAHRADĚ – 11. 2. 2020

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: VODA V ZAHRADĚ – 11. 2. 2020
Motivace:. Obrázky s různým skupenstvím vody. Rozhovor na téma: Voda a její proměny.
Technika:   Kombinovaná
Dílčí cíle: Účast ve výtvarné soutěži, dodržet zadané téma.
Přítomni: Knap J. Fait V. Komanec M. Egerová V. Šindelářová B. Bauerová L.