ZIMNÍ KRÁLOVNA – 4. 2. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: ZIMNÍ KRÁLOVNA
Motivace:Asociační kruh – Když se řekne zima, tak mě napadne. Co je symbolem zimy?
Technika:  Kašírování.
Dílčí cíle:Osvojit si tuto techniku, práce s netradičním materiálem.
Přítomni:Lucák M., Egerová V., Jůzková A., Šindelářová B., Procházka M., Komanec M., Gmitter M., Svačinová J.

Fotogalerie