ZPOMAL, PROSÍM – 20. 11. 2019

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: ZPOMAL, PROSÍM!
Motivace: PC program Malý záchranář, rozhovor – bezpečné chování na silnici, chodníku.
Technika:   Libovolná – kresba, malba, koláž
Dílčí cíle: Účast ve výtvarné soutěži.
Přítomni: Knap J. Šindelářová B. Bauerová L. Fait V. Bodi J. Egerová V.