BEEBOT – SKLIZEŇ JABLEK – 19. 10. 2023

Téma: BeeBot- SKLIZEŇ JABLEK Motivace: Báseň: Zahradník Technika:   BeeBot – robotická hračka Dílčí cíl: rozvoj orientace v prostoru a na ploše osvojení si prostorových pojmů: dopředu, dozadu, doleva, doprava, pauza rozvoj matematického a informatického myšlení vytvořit program pro BeeBot a umět ho naprogramovat Přítomni: Bárta T. Kuchařík D. Kuchaříková N. Mašková A. Eger T. […]

DO ZAHRÁDKY NA DOBRŮTKY – 12. 10. 2023

Téma: DO ZAHRÁDKY NA DOBRŮTKY Motivace: Pohybová hra: Šel zahradník do zahrady Technika:   3Panel, tablety – edukační program Výlety šaška Tomáše Dílčí cíl: rozvoj orientace v prostoru a na ploše osvojení si pojmů: mapa, křižovatka, příkaz, program, seznámení s prostředím edukačního programu Výlety šaška Tomáše /ovládání, výběr mapy, stupně obtížnosti/, rozvoj logického, matematického a […]