TŘI KRÁLOVÉ – 4. 1. 2019

Téma: TŘI KRÁLOVÉ Motivace:Soustředěný poslech příběhu Tři králové, obrázky vitrážových oken. Technika:  Vymývaná klovatina. Dílčí cíle:Seznámit děti s pojmem vitráž. Přítomni:Lucák M., Svačinová J., Egerová V., Komanec M., Jůzková A., Šindelářová B. Fotogalerie

BETLÉM – 12. 12. 2018

Téma: BETLÉM Motivace:Dramatizace příběhu narození Ježíška. Technika:  Kresba fixem. Dílčí cíle:Umět nakreslit lidskou a zvířecí figuru. Přítomni:Lucák M., Svačinová J., Gmitter M., Egerová V., Procházka M., Komanec M., Jůzková A., Šindelářová B., Střihavka J. Fotogalerie

PODZIMNÍ BŘÍZY – 14. 11. 2018

Téma: PODZIMNÍ BŘÍZY Motivace:Atlas stromů a keřů, dětské encyklopedie. Technika:  Kombinovaná – novinová koláž, míchání barev, otisk prstů. Dílčí cíle:Využít více výtvarných technik v jednom díle. Přítomni:Lucák M., Svačinová J., Gmitter M., Egerová V., Procházka M., Komanec M., Jůzková A., Střihavka J. Fotogalerie

PRINCEZNIČKA NA BÁLE – 7. 11. 2018

Téma: PRINCEZNIČKA NA BÁLE Motivace:Veršovaná pohádka F. Hrubína: Princeznička na bále, aplikace Stop Motion Technika:  Malba vodovými barvami, modelování (základní tvar: váleček, kulička) Dílčí cíle:Vyjádřit, jak by vypadalo cestování s babičkou a dědečkem. Přítomni:Lucák M., Svačinová J., Gmitter M., Egerová V., Procházka M., Komanec M., Jůzková A. Fotogalerie

MALOVÁNÍ S TONIČKOU – 22. 10. 2018

Téma: MALOVÁNÍ S TONIČKOU  Motivace:Včelka Bee Bot, čtení zápisu šipek, programování, malování se včelkou.  Vymýšlení asociací k vytvořenému obrázku. Technika:  Malba vodovými barvami. Dílčí cíle:Dotvořit malbu Bee Bot,rozvíjet  fantazii. Přítomni:Lucák M.Svačinová J.Gmitter M.Egerová V.Procházka M.Šindelářová B.Komanec M.Střihavka J. Fotogalerie

ATLAS STROMŮ A KEŘŮ – 17. 10. 2018

Téma: ATLAS STROMŮ A KEŘŮ  Motivace:Atlas stromů, přírodniny, listy stromů a keřů. Technika:  Malba vodovými barvami a voskovými pastely. Dílčí cíle:Poznat některé stromy a keře- různorodost, členitost. Přítomni:Lucák M., Svačinová J., Gmitter M., Egerová V., Procházka M., Šindelářová B., Komanec M., Jůzková A., Střihavka J., Kocichová L. Fotogalerie